Osallistu kisaan

Tietoja käytetään vain arvontaan. Lue rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
DACHSER Finland Oy Muuntotie 3 B, 01510 Vantaa www.dachser.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisterin yhteyshenkilö: Kalle Siik

Puh. 050 302 7222 kalle.siik@dachser.com

3. Rekisterin nimi
DACHSER Finland Oy:n arvontarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on SunSäbä-tapahtumissa kesällä 2019 DACHSERin pisteellä arvontaan osallistuvien henkilöiden tietojen kerääminen.

SunSäbä-kiertueen päättyessä syyskuussa 2019 kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan voittajat ja voitot lähetetään henkilön ilmoittamaan osoitteeseen. Henkilön antamia yhteystietoja käytetään vain arpajaisvoittojen perille toimittamiseen sekä tarvittaessa voiton toimittamiseen liittyvään viestintään.

Henkilötiedot poistetaan toimitusjärjestelmästä voittojen lähetyksen jälkeen viimeistään kahden kuukauden kuluttua voittojen lähetyksen jälkeen. Näin ollen voiton lunastuksista ei kerry pysyvää rekisteriä.

5. Rekisterin tietosisältö
DACHSER Finland Oy:n arvontarekisteri sisältää seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero ja- toimipaikka sekä sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä ovat asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Arvontaan osallistuneiden henkilöiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille toimijoille. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 9. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Jos kyseessä on virhe voiton toimittamiseen liittyvissä yhteystiedoissa, korjaamispyyntö tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön joko puhelimitse tai sähköpostitse.